Terapia Bodynamic

Bodynamic to zorientowane na ciało podejście do psychoterapii, które podkreśla znaczenie ciała w procesie leczenia traumy. Opiera się na założeniu, że trauma jest nie tylko zjawiskiem psychologicznym, ale także fizjologicznym, a ciało posiada klucz do odblokowania procesu leczenia.

W Bodynamic podejście do traumy koncentruje się na pomaganiu klientom na zwiększeniu świadomości ich odczuć cielesnych i nauczeniu regulowania reakcji układu nerwowego. Odbywa się to poprzez różne ćwiczenia i techniki, które mają na celu pomóc klientom ponownie połączyć się z ich ciałami i rozwinąć większe poczucie świadomości ciała

Jedną z kluczowych zasad Bodynamic jest idea, że trauma jest przechowywana w ciele i może zostać uwolniona poprzez ruch fizyczny i ekspresję. Może to obejmować wszystko, od delikatnego drżenia i intensywniejszego wytrząsania, po bardziej ustrukturyzowane ćwiczenia ruchowe, które mają na celu pomóc klientom uwolnić energię, która została uwięziona w ich ciałach w wyniku traumy.

Celem terapii Bodynamic jest pomoc klientom w rozwinięciu większego poczucia wewnętrznej odporności (rezyliencji) i samoregulacji, aby mogli lepiej radzić sobie ze stresem i wyzwaniami codziennego życia. Osiąga się to poprzez połączenie technik somatycznych (opartych na ciele) i tradycyjnych podejść do terapii mówionej, a także poprzez zastosowanie terapii grupowej i innych interwencji wspomagających.

Podsumowując, Bodynamic oferuje unikalne i potężne podejście do pracy z traumą, które rozpoznaje kluczową rolę ciała w procesie uzdrawiania. Pomaga klientom lepiej dostroić się do ich odczuć cielesnych i nauczyć się regulować reakcje układu nerwowego. Takie podejście może pomóc wielu osobom przezwyciężyć skutki traumy i odzyskać życie.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Bodynamic International.

www.bodynamic.com